Vatten & Avlopp 

Vatten & Avlopp


När det gäller avlopp och vatten är det ett områdesom vi har stor erfarenhet och kunnande inom.
Inget jobb är för litet eller stort. Vi erbjuder allt ifrån större vatten och avloppsamfälligheter till enskilda ledningar.

Dessutom kan vi tillsammans med vårt dotterbolag Sterom AB erbjuda kompletta lösningar för dig utan kommunalt avlopp. Vi erbjuder allt ifrån CE-certifierade minireningsverk till slutna tankar, infiltration och markbäddar och mycket mer.

Vi har även en rad olika produkter och tillbehör till försäljning så som avlopps och dräneringspumpar, pumpbrunnar, fettavskiljare, slamavskiljare, oljeavskiljare mm.

Vi vill vara den lilla aktören som jobbar nära kund men ha det breda registret.

Bilder!

Avlopp & vattensamfällighet i Norra Härene

Sterom AB

Sterom AB erhåller minireningsverk och va-produkter på den nordiska marknaden. Sterom driver försäljning av produkter mot privatpersoner, entreprenörer och grossister.

  • Enskilt avlopp - Minireningsverk är CE-certifierade efter europeisk standard och uppfyller kraven för hög skyddszon.
  • Gemensam avloppsförening - Sterom tillhandahåller avloppspumpstationer av världsklass.


Besök sterom.se